KRANTENKNIPSELS
          Kleuters
          Recreanten
             Kd met beperking
          Volwassenen
          AGD
          AGH
          Tumbling
          Ex-competitie
            Gymnast v/d Week
          Trainers
          Bestuur
          Oudercomité
          Wist je datjes
          Nieuwsbrief   
          Foto's
          Agenda
          Krantenknipsels
          Clubkledij
          Turnzaal 
          Verhuur airtrack
          Info turnfeest
          Toffe Links
a
 

Turnkring Vlamertinge werkt al een jaar met kinderen met een beperking

"Kinderen turnen spelend op maat"


VLAMERTINGE - Een jaar terug begon Turnkring Vlamertinge, onder impuls van voorzitter Els Vanhaute, met turnen voor kinderen met een verstandelijke beperking. Een initiatief dat door de Gymnastiek Federatie Vlaanderen en de Vlaamse Liga Gehandicaptensport erg wordt gewaardeerd.
Het initiatief kent succes want iedere zaterdagmorgen van 9 tot 10 uur geven meer dan twintig kinderen met een beperking het beste van zichzelf op de turnvloer. Ze worden daarin begeleid door vier ervaren trainsters en een aantal hulptrainsters. Het initiatief kan op veel waardering rekenen.


Enige West-Vlaamse ankerclub

Het turnen voor kinderen met een beperking is een project van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen (GymFed) dat in samenwerking met Bloso en de Vlaamse Liga voor Gehandicaptensport vzw (VLG) het gymnastiekaanbod voor sporters met een handicap uit wil breiden en kwalitatief verbeteren. "Momenteel beschikken we over zeven ankerclubs, verspreid over de vijf Vlaamse provincies, die actief mee werken aan dit project en fungeren als ankerclub voor onze g-werking", verduidelijkt coördinator Ilse Arys van de Gymnastiek Federatie. "Turnkring Vlamertinge is de enige West-Vlaamse club die aan de vereisten beantwoordt om in aanmerking te komen. Enerzijds moeten ze lessen door gediplomeerde trainers aan kunnen bieden. Anderzijds moeten ze twee kennismakingsactiviteiten voor sporters met een handicap organiseren. Er dient ook één opendeurdag te worden georganiseerd waarop andere gymnastiekclubs zonder g-werking meer informatie kunnen krijgen. Een deel van de kosten die dit project met zich mee brengt, wordt door de GymFed betoelaagd", zegt Ilse Arys.


Blijk van waardering

Detje Maerten is een van de trainsters die elke zaterdagvoormiddag de kinderen met een beperking op een speelse manier leert turnen. "Voor die kinderen is dat eigenlijk een uur amusement", zegt Detje. "Alle oefeningen zijn aangepast aan het individuele kunnen. We werken met diverse groepjes volgens hun eigen capaciteit. Uiteraard vragen de lessen van de diverse trainsters een degelijke voorbereiding, maar je krijgt er ook veel dankbaarheid voor terug. De kinderen ontmoeten hier elkaar ook eens op een andere manier dan ze op school gewoon zijn", besluit Detje Maerten. Ilse Arys, coördinator van de Gymnastiek Federatie en Virginie Van Houtte, sporttechnisch medewerker van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw, kwamen een trainingsuurtje in het Vlamertingse Westhoek Turncentrum mee maken. Maar ze kwamen vooral om een materialenpakket Gehandicaptenwerking als geschenk te overhandigen, als blijk van dank voor de inzet en het initiatief van het Westhoek Turncentrum.

De kinderen met een beperking toonden zich enthousiast over het materialenpakket dat ze ontvingen. Op foto samen met de trainsters en afgevaardigden van de VLG en GymFed. (Foto EG)Krant Van West-Vlaanderen editie West - 08-02-2008


   

 

   
   
Turnkring Vlamertinge VZW , Els Vanhaute Veurnseweg 67 8900 Brielen (Ieper) Tel : 0496 20 06 06
Rek.nr: 750-9499361-18